BOGOTÁ 8-11 MAY 2024

BILBAO 29/10 - 01/11 2024

SARRERA BALDINTZA OROKORRAK

SARRERA BALDINTZA OROKORRAK

· SUSTATZAILEAREN IDENTIFIKAZIOA

Izena: Creative Industries Fundazioa. (aurrerantzean “enpresa”).

IFK: G01614494

Helbidea: Camino de la Ventosa, 46, 1. D CP 48013 Bilbao (Bizkaia).

Harremanetarako telefonoa : 944154551. Posta elektronikoa: sales@lasttour.org

Sarreren salmenta konpainiaren egoitza sozialean gauzatzen dela jotzen da eta, sarrera bat erosten denean, onartutzat emango dira baldintza orokor hauek (kalterik egin gabe sarrera konpainiarena ez den beste plataforma eta/edo ordainketa pasabide baten bidez eta/edo beste edozein bide edo mekanismotatik erosten denean aplikagarriak izan daitezkeen beste baldintza batzuei).

· BALDINTZA OROKORRAK ONARTZEA

Txartela erosi eta/edo edukitzean, erabiltzaileak baldintza orokor hauek guztiak onartzen ditu.

· ITXITURAKO SARBIDEA

3.1. Lekurako sarbidea txartela edo bonoa aurkeztean emango da, eta egiaztatzeko eskaneatu egingo da. Txartela edo bonoa eskumuturreko, txartel edo beste sarbide mekanismo, bitarteko edo sistema batekin trukatu daiteke. Sarbide-sistema entregatzeko, txartelaz gain, NANa (edo identifikazio dokumentu baliokidea) ere erakutsi beharko da. Pertsona bakoitzari sarrera sistema bakar bat emango zaio. Inola ere mekanismo hori ez da emango erakundeko langileek erabiltzailearen eskumuturrean jarri gabe.

Jaialdirako sarbidea sarrera edo bonoa irakurri eta/edo dagokion sarbide-sistema erakutsi ondoren bakarrik emango da.

Lokalera sartzeko, sarrera edo sarbide sistemarekin ere beharrezkoa izango da NANa (edo identifikazio dokumentu baliokidea) erakustea. Ekitaldiaren antolatzaileek edo segurtasuneko langileek eskatzen badute, dokumentu hori erakutsi beharko da esparru barruan ere.

Sarrera eta/edo sarbide-sistema egoera ezin hobean mantendu beharko da, eta inolako narriadurarik gabe, lokalera sartzen jarraitzeko. Gainera, ekitaldiak irauten duen bitartean edozein unetan erabiltzaile batek txartela, bonoa eta/edo sarbide-sistemarik ez duela hautematen, erabiltzaile horri segurtasun-langileek erabilitako sarbide-sistema frogatzeko eskatu ahal izango diote. ez egin, eta/edo sarbide-sistema baliozkoa eta/edo zuzena ez bada, lokaletik kanporatua izan zaitezke.

Sarrera sistema pertsonala eta besterenezina da.

Informazioa emango da, hala badagokio, txartelak trukatzeko espazio eta orduei buruzko informazioa dagokion sarbide-sistemaren bidez, webgunearen, sare sozialen eta/edo ekitaldiarekin lotutako ohiko komunikazio-bideen bidez.

Ezin izango da aretoan sartu 03:00etatik aurrera edo ekitaldi zehatz bakoitzerako zehaztutako orduan. Denbora hori igarota, ez da sarbide berririk onartuko, eta edozein irteerak ez du itzultzeko aukera emango adierazitako ordua igarota saiatzen bada.

3.2. Aurrekoari kalterik egin gabe, eskudirurik gabeko ordainketa-mekanismo bat erabiltzen bada, sarbide-sistemari lotuta edo ez, sarbide- eta/edo ordainketa-sistema gorde beharko da, baita harekin lotutako datu eta informazio guztiak ere. , dagozkion zenbatekoak itzultzeari begira.

3.3. Sarrera ukatzeko eskubidea erreserbatuta dagoenez, erabiltzaileei ez zaie esparrura sartzen utziko edo bertatik kanporatuak izango dira honako kasu hauetan:

· Erabiltzaileak sarbide-sistemarik ez du.

· Sarbide-sistema osatu gabe dago, aldatuta, hondatuta, hondatuta, apurtuta edo/eta faltsutze zantzuekin.

· Erabiltzaileak jarrera bortitza, gogaikarria edo jaiotza, arraza, sexua, erlijioa, iritzia, desgaitasuna, sexu-orientazioa, genero identitatea edo beste edozein baldintza edo egoera sozial eta/edo pertsonalaren ondoriozko gorrotoa, indarkeria edo diskriminazioa sortzen duena publikoki. eta, batez ere, modu oldarkorrean, bortitzean, gogaikarrian jokatzen duen eta/edo kanpoan, sarreran eta/edo barnean trabarik eragiten duen eramaileari, horrela erabil daitezkeen armak edo objektuak daramanari eta arropa janzten duenari. , indarkeria bultzatzen duten edo legeak eta Konstituzioak aitortutako oinarrizko eskubideen aurkako jardueren defentsa adierazten duten objektu eta/edo sinboloak.

· Erabiltzaileak mozkorraldiaren, intoxikazioaren (agerikoa edo potentziala) eta/edo drogak eta/edo substantzia estupefazienteak kontsumitzearen edo kontsumitzearen sintomak aurkezten ditu.

· Onartzeko eskubidea gauzatzeak ez du ekarriko, inola ere, sarbidea ukatzea jaiotza, arraza, sexu, erlijio, iritzi, desgaitasun, sexu orientazio, genero identitate eta/edo beste edozein egoera pertsonal edo sozialengatik. baldintza..

· Erabiltzailearentzat edo beste bertaratutakoentzat arrisku edo arrisku egoeraren bat sortuko dela arrazoiz pentsa daitekeen kasuan.

· Antolakuntzako langileen eta ekitaldiaren kontrol, zaintza eta segurtasunaren arduradunen jarraibideak betetzen ez badira edozein erabiltzaileri sarrera ukatu edo lekutik kanporatu ahal izango da.

· Adingabeen sarbideari dagozkion eskakizunak eta eskakizunak ez betetzea.

3.4. Esparruko sarreran, gerta liteke erabiltzaileei miaketa egitea, Legeari jarraiki. Ezin izango da esparrura sartu ekitaldiko sarreren kontrolaz eta segurtasunaz arduratzen diren langileek arriskutsutzat jotzen dituzten objektuekin edo indarreko araudian debekatuta daudenekin.

Segurtasun arrazoiengatik, ezin izango da sartu esparrura motorreko kasko, maleta eta poltsa eta/edo motxila handiekin. Aldiz, esparrura sartu ahalko da objektu txikiagoekin, hala nola, poltsa edo motxila txikiekin; dena den, objektu horiek miatu ahalko dira, aurreko paragrafoan adierazitakoaren arabera. Jarraian adierazita dauden objektuak ere ezin izango dira esparrura sartu: botilak, latak, laser erakusleak, argazkiak edo bideoak egiteko gailu profesionalak, droneak eta/edo edozein motatako armak, beste batzuen artean.

3.5. Esparrura ezin da janaririk eta/edo edaririk sartu kanpotik. Aurrekoari kalterik egin gabe, erabiltzaileren batek premia bereziak baditu osasun arrazoiengatik edo antzekoengatik, antolatzaileen aurrean inguruabar hori frogatu beharko du aldez aurretik, dagozkion jarraibideak eman diezazkioten.

3.6. Edateko ura egongo da doan, erabiltzaile guztientzat.

3.7. Edonola ere, erabiltzaileena izango da beren ekintzen ardura, bai eta ekintza horien ondorioena ere.

· SARRERA BALDINTZA OROKORRAK

Sarrera erosiz gero, baldintza hauek onartuko dira:

4.1. Sarrera erosi ondoren, ekitaldia bertan behera utziz gero soilik aldatu edo itzuliko da zenbatekoa. Gainerako kasuetan, ezin izango da sarrera itzuli (epekako salmenta barne).

Ekitaldia bertan behera utziko balitz, horren berri ematen denetik gehienez ere 15 egun naturaleko epean sarreraren zenbatekoa itzultzeko eska daiteke, zehazten den forman. Xede horietarako, ekitaldia bertan behera gelditu dela joko da egitarauaren erdia baino gehiago bertan behera uzten bada, dela ekitaldia hasi aurretik, dela behin ekitaldia hasi ostean.

Antolatzaileek ez dute inolaz ere itzuliko sarrerak merkaturatzeko salmenta bideetatik aplika daitezkeen banaketa kostuen zenbatekoa; izan ere, ez dira ekitaldiaren antolatzaileak zerbitzu hori ematen dutenak, ez eta zenbateko hori jasotzen dutenak ere.

Ekitaldia bertan behera geldituko balitz eguraldi txarragatik, hondamendi naturalagatik, Espainiako aire espazioa ixteagatik edo bestelako ezin besteengatik edo antzeko arrazoiengatik, sarreraren zenbatekoa ez da itzuliko.

4.2. Antolakuntzak programa aldatzeko edo aldatzeko eskubidea du (bai edukia, bai ordena).

4.3. Sarrera ez bada erosten salmenta gune ofizialetan, antolatzaileek ez dute bermatzen benetakoa izango denik. Jaialdiko antolatzaileek ez dute inolako erantzukizunik hartuko beren gain sarrera galdu edo lapurtuz gero Sarrera erabiltzaileak zaindu behar du, ekitaldi egunera arte. Sarreraren onuradunak edo sarrera bere izenean pertsonalizatuta duenak bere gain hartu beharko du erantzukizun oro bere sarrera bikoiztuta, fotokopiatuta eta/edo faltsututa agertzen bada, eta, horrelakorik gertatzen bada, ekitaldira sartzeko eskubide oro galduko du. Aurkezten den lehenengo sarrera bakarrik izango da baliozkoa, haren kodea baliozkotu ostean betiere. Gerora beste sarrera bat edo batzuk aurkezten badira kode berarekin, baliogabetzat joko dira.

4.4. Debekatuta dago sarrerak birsaltzea.

4.5. Sarrera eta/edo sartzeko sistema bat edukitzeak ez die erabiltzaileari, edukitzaileari eta/edo hirugarrenei eskubiderik ematen hura eta/edo haren edukia publizitate, marketin edo sustapen xedeekin erabiltzeko (lehiaketak, opariak eta/edo zozketak barne).

Enpresak sustatu ez dituen ekitaldien kasuan, dagokion ekitaldiaren sustatzaileak/antolatzaileak ezarritako arauak izango dira nagusi, bera izango baita hari dagozkion eskubide eta betebeharren titular bakarra.

· Adingabeak:

5.1. Debekatuta dago esparrura 16 urtetik beherakoak sartzea, non eta ez datozen gurasoek, tutoreek edo legezko arduradunek lagunduta.

Adingabearen lagunak edo lagunek, lokalera sartu ahal izateko, bai eta bertan egin behar duten edozein unetan ere, NAN eta familia liburua edo adingabearekin harremana egiaztatzen duen dokumentu juridikoa aurkeztu beharko dute, eta Aurretik, bete formulario hau: baimena.

Atzerritarrei dagokienez, jatorrizko herrian aurrekoen baliokide diren dokumentuak aurkeztu beharko dituzte.

Bidelaguna ez bada aita, ez ama, ez tutore edo pertsona juridiko adingabearen arduraduna, aitak, amak, tutoreak edo pertsona juridikoak sinatutako baimen hau aurkeztu beharko da, NANaren fotokopia eta guzti. adingabea.aita, ama, tutorea edo legezko ordezkaria eta familia liburua.

Esparruan dauden bitartean, adingabearen edozein ekintzaren ardura gurasoena edo legezko tutoreena izango da, bai eta ekintza horien ondorioena ere. Bestalde, amak, aitak edo legezko tutoreak deskargu dokumentu bat sinatu beharko du, eta, horren bidez, adingabearen ardura bere gain hartuko du esparruan dauden bitartean gerta daitekeenerako.

5.2. Dagozkion agiriez gain, gurasoek edo legezko tutoreek, baita adingabeak ere, dagokion txartela erosita eta indarrean dagoen sarbide-sistema edukitzea.

Aurreko paragrafoetan adierazitakoari kalterik egin gabe, ekitaldira edo esparrura doan sartu ahalko dute ekitaldi zehatz bakoitzerako adierazten diren adingabeek.

5.3. Indarreko legedian debekatuta dago, berariaz, 18 urtetik beherakoei alkohola eta tabakoa saltzea; hortaz, 18 urtetik beherakoek ezin izango dute alkoholik edo tabakorik erosi. Adingabeek NANa soinean eraman beharko dute uneoro.

5.4. Aupaturiko baldintzak betetzen ez badira, adingabeak esparrutik kanporatuak izango dira, eta ezin izango dute eskatu sarrerarengatik ordaindutako zenbatekoa itzultzeko.

· IRUDIA:

Maiatzaren 5eko 1/1982 Lege Organikoan, ohorerako, norberaren eta familiaren intimitatearen eta norberaren irudiaren eskubidearen babes zibilari buruzkoak xedatutakoaren ondorioetarako, jakinarazten zaizu lokalera sartzeak eta ekitaldira joateak dakarrela. Zure irudia harrapatzeko, erreproduzitzeko, banatzeko eta argitaratzeko baimena eta baimena adierazi, sustapen, publizitate eta/edo merkataritza helburuetarako barne, eta edozein bitartekoren bidez, euskarri elektronikoak barne. Parte-hartzaileek beren irudiaren eskubideak lagatzen dituzte, ekitaldira bertaratzetik eratorritakoak, edozein euskarritan (euskarri elektronikoak barne) ikus-entzunezko materialak ekoizteko eta edozein erreprodukzio-prozedura tekniko edo euskarri-sistemaren bidez erabiltzeko, ustiatzeko eta zabaltzeko. irudiaren eta soinuaren ustiapena. Lagapen hori doan eta inolako denbora-mugarik eta lurralde-mugarik gabe egiten da, sustatzailearen eta LAST TOUR taldeko enpresen alde, eta ekitaldirako baimendutako komunikabideen eta prentsaren alde.

· ARGAZKIAK EGITEKO, FILMATZEKO ETA GRABATZEKO DEBEAKETA:

Ekitaldiaren edukiarekin lotutako irudi eta jabetza intelektual eta industrialaren eskubide guztiak, baita parte-hartzaile eta bertaratuenak ere, erreserbatuta daude.

Debekatuta dago esparruaren barruan nahiz ekitaldiko edukiari, parte hartzaileei eta bertaratuei argazkiak atera eta ikus-entzunezko grabazioak egitea, non eta ez den berariazko baimenarekin.

Aurrekoari kalterik egin gabe, gerta liteke esparruaren barruan eta/edo ekitaldiko edukiari, parte hartzaileei eta bertaratuei argazkiak atera edo ikus-entzunezko grabazioak egitea, eta, kasu horretan, debekatuta dago horiek ustiatzea.

· JABETZA INTELEKTUALA ETA INDUSTRIALA

Sarreraren eta sartzeko sistemaren eduki osoa, eta horiek eman aurretiko beste edozein dokumentu eta/edo elementu, sarrera edo sartzeko sistema eskuratzeko beharrezkoak direnak eta haiei lotuta daudenak (hau da, haiei lotutako testuak eta elementu grafikoak -diseinua, iturri kodea, markak, logotipoak, argazkiak, botoiak, kolore konbinazioak eta, oro har, sorkuntza intelektual berritzaile oro-, eta baita haien aurkezpena, egitura, antolaketa, konfigurazioa eta muntaia ere), titularrarenak dira esklusiban edo haren lizentzia dute, eta 1/1996 Legegintzako Errege Dekretuak, apirilaren 12koak, jabetza intelektualari buruzkoak babesten ditu. Hortaz, ezin dira ustiatu, erreproduzitu, banatu, aldatu, ezagutzea eman, utzi edo aldatu, non eta ez den eskubideen titularraren edo titularren berariazko baimenarekin. Sarrera eta/edo sarbide-sistema eskuratzeak edo/eta edukitzeak ez die erabiltzaileei inolako prerrogatiborik edo titulartasunik ematen bertan jasotako elementuei dagozkien jabetza intelektual edo industrialaren eskubideen gainean.