BOGOTÁ 8-11 MAY 2024

BILBAO 29/10 - 01/11 2024

PRIBATUTASUN POLITIKA

PRIBATUTASUN POLITIKA

AZKEN EGUNA: 2022KO EKAINAREN 15A

EUROPAKO PARLAMENTUAREN ETA KONTSEILUAREN 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 ARAUA (EB) pertsona fisikoen babesari buruzko datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari buruz xedatutakoaren ondorioetarako. indargabetu egiten ditu 95/46/EE Zuzentaraua (Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra) [«RGPD»] eta abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa («LOPDPGDD») eta haren garapen-araudia. Jakinarazten dizugu honekin batera doan kontrol-laukia onartuz zure datu pertsonalak, zure irudiarekin eta ahotsarekin lotutakoak barne, zure datu pertsonalak isilpeko tratamendurako, Industrias Creativas Fundazioaren arduraduna den fitxategi batean sartzeko baimena ematen duzula espresuki. (aurrerantzean, «enpresa»), G01614494 IFZrekin, zeinaren helbidea Bilbon (Bizkaia) dagoen, Camino de la Ventosa, 46, 1. D, ekitaldira zure parte hartzea eta/edo bertaratzea kudeatzeko. PRO (aurrerantzean, “gertaera”), profilaren segmentazioa egiten du, ekitaldi horiekin lotutako esperientzia hobetzeko eta optimizatzeko helburuarekin, baita konpainiak eta LAST TOUR taldeko gainerako kideek eskaintzen dituzten beste produktu eta zerbitzu batzuen berri emateko. azpian zehazten diren enpresak.

Zure datu pertsonalen tratamendua legitimatzen duten legezko oinarriak hauek dira:

· Kontratu eta/edo merkataritza-harreman bat betetzea.

· PRIBATUTASUN POLITIKA hau onartzen duzunean berariaz, libreki eta zalantzarik gabe ematen diguzun baimen informatua dagokion formularioa bidaliz.

· Enpresarentzat derrigorrezkoak diren legezko betebehar desberdinak betetzeagatik.

· Mota guztietako segurtasun-arrazoiengatik, gure produktu eta zerbitzuen hobekuntzagatik, zure informazio-eskaerak kudeatzeko, kexak eta iruzurrak kudeatzeko eratorritako interes legitimoagatik.

Eskatzen dizkizugun datuak egokiak, garrantzitsuak eta guztiz beharrezkoak dira azaldutako helburuak betetzeko. Baimena edozein unetan kentzeko eskubidea duzu, erretiratu aurreko baimenean oinarritutako tratamenduaren legezkotasunari eragin gabe. Era berean, ematen dizkiguzun informazio guztiaren benetakotasuna, zehaztasuna eta egiazkotasuna bermatzen diguzu, ematen dizkiguzun datuak eguneratuta mantentzeko konpromisoa hartuz, uneoro zure egoera errealari erantzuteko; halaber, adierazpen faltsuen edo zehazgabeen eta horiek eragin ditzaketen kalteen erantzule bakarra izango da.

Datuak gordeko ditugu zurekin kontratu- edo merkataritza-harreman bat dagoen bitartean, edo datuen tratamendua ezabatzeko, baliogabetzeko eta/edo mugatzeko eskubidea erabiltzen ez duzun bitartean; Atxikipen-epe hori igarotakoan, enpresak zure datu pertsonalak ezabatu, suntsitu, blokeatu edo pseudonimizatuko ditu. Blokeatuz gero, zure informazioa beti mantenduko da erabilerarik eman gabe edo tratamendurik egin gabe, betiere informazio hori erreklamazioak gauzatzeko beharrezkoa izan daitekeen edo erantzukizun judizial, juridiko edo kontratudun motaren bat sor badaiteke. bertaratu behar den tratamendua eta horregatik berreskuratzeari ekin behar zaio.

DATU TRANSFERENTZIAK:

Ematen dizkiguzun datuak LAST TOUR taldeko enpresei laga diezazkiokete, aipatutako zerbitzuak zuzen kudeatzeko, baita etorkizunean eskain daitezkeen produktu eta zerbitzuen berri emateko ere:

LAST TOUR CONCERTS, SL, LASTUR BOOKIN, SL, MIDDLE GROUND, SL, CULTURA ROCK, SL, EKITALDIAK ETA JAIAK SONIDO RURAL, SL, LAST TOUR IBERIA, SL, LAST TOUR EUROPA, SL, MUSIKA EMANALDIAK 2020, AIE, OSO POLITA RECORDS , SL, YUUKII RECORDS, SL, IMCOM MEDIA, SL, ARF VITORIA GASTEIZ, SL, KALORAMA FESTIVAL UNIPESSOAL LDA, HOUSE OF FUN ENTERTAINMENT, LDA, LAST TOUR PORTUGAL, SOCIEDADE POR QUOTAS eta LAST TOUR AMÉRICA, SAS eta beste edozein ent. aurreko hauetakoren bat ordezkatzen duena, eta/edo AZKEN TOUR taldean lotuta edo integratuta dagoena, eta/edo etorkizunean harekin lotzen edo integratzen duena.

Kreditu txartelarekin ordaintzen baduzu, datuak zifratu eta gure ordainketa-bazkideei transferituko zaizkie. Zuri buruzko edozein datu pertsonal LAST TOUR taldearen barnean bakarrik erabiliko da eta ez zaie lagako hemen adierazitakoak ez diren hirugarren enpresa eta entitateei, hala badagokio.

Azkenik, lan-eskaeraren curriculuma bidaltzen badiguzu, enpresari dagokion titulartasuna espediente batean sartuko da. Fitxategiaren helburua pertsonala hautatzea da eta informazio hori berez bidaltzean zure baimena ematen ari zara, etorkizuneko kontratazio edo langileen hautaketa prozesuetan zure datuak eskuragarri egon daitezen. Gainera, datu horiek LAST TOUR CONCERTS, SL eta BALKBONE TOUR, SLri laga ahal izango zaizkie helburu bererako, bai eta klausula honetako 1. puntuan aipatzen den beste edozein erakunderi eta/edo horietakoren bat ordezkatzen duenari ere. /edo AZKEN TOUR taldeari lotuta edo integratuta dagoena, eta/edo etorkizunean harekin lotuta edo integratuta dagoena.

ESKUBIDEEN AURKETA:

Sartzeko, zuzentzeko edo ezabatzeko, tratamendua mugatzeko, deuseztatzeko edo aurka egiteko eskubideak, baita eramangarritasunerako eskubidea ere, erabili ahal izango dituzu, Camino de la Ventosa, 46, 1º D, CP 48013 Bilbao, dpo@lasttour enpresan. org. Era berean, Datuak Babesteko Espainiako Agentzian erreklamazioa aurkezteko eskubidea izango duzu. Datuak babesteko legedian aurreikusitako eskubideen erabilera euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez egin daiteke.

SEGURTASUN NEURRIAK:

Zure datu pertsonalen segurtasuna bermatzeko, jakinarazten dizugu enpresak emandako datu pertsonalen segurtasun informatikoa bermatzeko beharrezko neurri tekniko eta antolakuntza guztiak hartu dituela, besteak beste:

· Datu pertsonalen pseudonimizazioa eta enkriptatzea dagokionean.

· Tratamendu-sistemen eta zerbitzuen etengabeko konfidentzialtasuna, osotasuna, erabilgarritasuna eta erresilientzia bermatzeko gaitasuna.

· Gorabehera fisiko edo teknikoren bat gertatuz gero, erabilgarritasuna eta datu pertsonaletarako sarbidea azkar berreskuratzeko gaitasuna.

· Tratamenduaren segurtasuna bermatzeko neurri teknikoen eta antolamendu-neurrien eraginkortasuna aldizka egiaztatzeko, ebaluatzeko eta ebaluatzeko prozesua.